ΑΦΜ: 998926708
ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 73, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105776745
FAX:
ΑΡ ΓΕΜΗ:

Προφίλ Εταιρίας

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί